General distribution (WSC):

Europe, Mediterranean to Central Asia

Faunistic references:

Lithyphantes paykullianus Drensky 1936, p. 63

Steatoda paykulliana Tzonev & Lazarov 2001, p. 71

Steatoda paykulliana Deltshev et al. 2004, p. 186

Steatoda paykulliana Naumova et al. 2008, p. 269


Localities:

Bulgaria: Hisarlaka, Osogovo Mts. - Tzonev & Lazarov 2001 ; Uzundzhovo, Haskovo Province - 1 ♀, 12.06.1988, Deltshev et al. 2004 ; Lyulin Mountain (no locality specified) - Naumova et al. 2008 ; Gotse Delchev - Drensky 1936 ; Bansko - Drensky 1936 ; Razlog - Drensky 1936 ; Yakoruda - Drensky 1936 ; Sliven - Drensky 1936 ; Dupnitsa - Drensky 1936 ; Haskovo - Drensky 1936 ; Kalofer Monastery - Drensky 1936 ; Kyustendil - Drensky 1936 ; Bachkovo - Drensky 1936 ; Sakar Mountain (no locality specified) - Drensky 1936 ;

Images:

No images available yet.