General distribution (WSC):

Europe, Turkey, Russia, China

Faunistic references:

Lepthyphantes tenebricola Drensky 1936, p. 82

Lepthyphantes tenebricola Deltshev 1980, p. 89

Lepthyphantes tenebricola Deltshev 1995, p. 221

Lepthyphantes tenebricola Lazarov et al. 2001, p. 13

Tenuiphantes tenebricola Naumova et al. 2008, p. 270

Tenuiphantes tenebricola Deltshev et al. 2011, p. 84


Localities:

Bulgaria: Kupena Peak, Vitosha Mts. - 1 ♂, 1 ♀, 11.07.1978, Deltshev 1980 ; Cherni Vrah, Vitosha Mt. - 2 ♀, 17.07.1976, Deltshev 1980 ; Varhovrah Hut, Western Rhodopes Mts. - 1 ♀, 06.09.1999, Deltshev et al. 2011 ; Sbirkovata Peshtera Cave, Chepelare, Western Rhodopes Mts. (no coordinates) - 1 ♂, 4 ♀, Deltshev et al. 2011 ; Pamporovo, Western Rhodopes Mts. - 1 ♂, 8 ♀, Deltshev et al. 2011 ; Ushatovi Dupki Cave, Western Rhodopes Mts. - 1 ♂, 1 ♀, Deltshev et al. 2011 ; Golyam Persenk Peak, Western Rhodopes Mts. - 3 ♂, 11.08.2004, Deltshev et al. 2011 ; Chepelare - 1 ♀, Deltshev et al. 2011 ; Batashki Snezhnik Peak, Western Rhodopes Mts. (approximate) - 1 ♂, 1 ♀, 01.07.2006, Deltshev et al. 2011 ; Koprivshtitsa - 5 ♂, 25 ♀, Lazarov et al. 2001 ; Klisura - 1 ♂, Lazarov et al. 2001 (Near Stryama River); Bogdan Peak, Sredna Gora Mountain - 1 ♂, Lazarov et al. 2001 ; Barikadite Place, Sredna Gora Mts. - 16 ♂, 12 ♀, Lazarov et al. 2001 ; Chavdar, Sofia Province - 1 ♂, 2 ♀, Lazarov et al. 2001 ; Trepetlikite Place, Sredna Gora Mts. (approximate) - 1 ♂, 1 ♀, Lazarov et al. 2001 ; Mala Bratiya Peak, Sredna Gora Mts. (approximate) - 5 ♂, Lazarov et al. 2001 ; Bratiya Peak, Sredna Gora Mts. - 3 ♀, Lazarov et al. 2001 ; 3 ♂, 2 ♀, Lazarov et al. 2001 ; Sredoryak, Sashtinska Sredna Gora Mts. - 1 ♀, Lazarov et al. 2001 ; Chakar Voivoda Hut, Rila Mts. - 09.07.1986, Deltshev 1995 ; Strashnoto Lake, Rila Mts. - 1 ♀, 20.09.1987, Deltshev 1995 ; Lyulin Mountain (no locality specified) - Naumova et al. 2008 ; Borovets - Drensky 1936 ; Banderitsa - Drensky 1936 ;

Images:

No images available yet.